หน้าแรก     แผนที่เว็บไซด์    ติดต่อคำเลิศ  
http://www.kumled.com
add to favorites 
menu
      หน้าแรก
บทความ
      ความรู้เกี่ยวกับชื่อ
      ศาสตร์การตั้งชื่อ
      ฤกษ์กำเนิดนาม
โปรแกรม
      ค้นหานามมงคล
      โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
search by google
 
ค้นหาโดย google
ค้นหาในเว็บคำเลิศ

 

  เมนูย่อย : ความรู้เกี่ยวกับชื่อ

 

 

  ความหมายของชื่อ

    ชื่อ หรือ นาม  หมายถึง สิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล อันสื่อถึงตัวบุคคลหนึ่งได้ทันที ใช้จำแนกลักษณะบุคคล ตลอดจนสิ่งของต่างๆทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

     
ชื่อของเรานั้น จัดเป็น "สมมุติสัจจะ"  ซึ่งหมายถึง สิ่งสมมุติแทนตัวบุคคล ดังเช่นว่า ถ้ามีใครพูดถึงเรา อธิษฐานถึงเรา คิดถึงเรา เหล่านี้ สิ่งที่ทำให้จิตของเรา ดลมาถึงตัวเราได้เร็ว ง่าย และชัดเจนที่สุด นั้นก็คือ ชื่อของตัวเรานั้นเอง

     ชื่อยังเป็นส่วนที่เสริมกำลังใจของตัวเราเอง หรือบั่นทอนจิตใจของเราเองก็ได้ ดังเช่น สตรีชื่อ กุลธิดา อันนี้มีความหมายดี แต่ถ้าเจ้าของชื่อมีรูปร่างอ้วน ทำให้โดนล้อว่า เป็น "ลูกของหมู ( กุล = หมู , ธิดา = ลูกสาว )" อันนี้ก็บั่นทอนใจ ทำให้ไม่สบายใจไม่อยากเจอใคร

     แต่ถ้าเรามี ชื่อที่ด ดีในที่นี้คือเป็นชื่อที่ ฟังแล้วไพเราะ มีความโดดเด่น เมื่อเอ่ยชื่อนึกหน้าได้ทันที และที่สำคัญจะต้องเป็นมงคล มีพลังในการเสริมชะตาชีวิต ไม่ใช่ไพเราะแต่มีดาวให้โทษแก่ชีวิต อันนี้ไม่จัดว่าดี นั้นคือ ชื่อที่ดีนั้น จะต้องมีความโดดเด่น ไพเราะ และที่สำคัญที่สุด จะต้องเสริมชะตาชีวิตให้กับเจ้าของได้ จึงจะนับว่าดีจริง
 

 

  ความสำคัญของชื่อ

 1. ชื่อ เป็นคำเรียกขานตราบจนตาย แม้สิ้นกายก็ยังมีคนเรียกขานอยู่
 2. ชื่อ ใช้เป็นคำระลึกถึง ใช้แยกตัวบุคคล ใช้เป็นคำอธิษฐานถึง
 3. ชื่อ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างกำลังใจให้ชีวิต
 4. ชื่อ เป็นมงคลอย่างหนึ่งของชีวิต ช่วยเสริมชะตาให้เจริญรุ่งเรือง ถึง 25% ของชะตาชีวิต
          จะเห็นได้ว่า ชื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตเราถึงปานนี้ ไม่ต้องมองไกล ตั้งแต่เกิดมา ท่านก็อยากเข้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดี เมื่อทำงานท่านก็อยากทำงานกับบริษัทชื่อเสียงดี เมื่อทำบุญท่านก็อยากไปทำวัด สถานที่ประกอบกิจที่มีชื่อเสียงดี เหล่านี้แล ท่านเห็นรึไม่ว่า ชีวิตของท่านนั้นเกี่ยวพับกับชื่อมากมายแค่ไหน แล้วท่านเคยมองมาถึงตัวเองรึไม่ว่า ตัวท่านเองนั้น มีชื่อที่ดี ที่ส่งเสริมชะตาชีวิต ส่งเสริมความรุ่งเรืองมั่นคงแค่ไหน
 

 

  ลักษณะของชื่อที่ดี

 1. ชื่อที่ดี ให้ความไพเราะทั้งในด้านอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์
 2. ชื่อที่ดี มีความเหมาะสมกับบุคคลทั้งในแง่ของเพศ คุณสมบัติ อาชีพ และดวงชะตา
 3. ชื่อที่ดี ให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ชื่อดีเมื่อผู้อื่นเรียก เสมือนดั่งคำอวยพรอันเป็นมงคลยิ่งแก่เจ้าของชื่อ
 4. ชื่อที่ดี ให้เป็นธรรมนามแทนตัวไปตลอดชีวิต จนกระทั่งตายก็ยังมีคนเรียกขาน
 5. ชื่อที่ดี มีพลังเสริมชะตาชีวิตไปในทางที่ดี ตั้งใจทำสิ่งที่ดีใดๆ ก็ประสบความสำเร็จ ได้ผลเต็มที่
 6. ชื่อที่ดี มีความโดดเด่น เมื่อผู้อื่นนึกถึงแล้วจำได้ทันที
 7. ชื่อที่ดี เจ้าของชื่อถูกใจกับชื่อทันทีที่ได้รับ คือมีความรู้สึกที่ดีกับชื่อนั้นๆ มีความพอใจที่จะใช้ชื่อนั้น
     เหล่านี้ คือ ลักษณะชื่อที่ดี ที่พอจะใช้แยกว่าชื่อใดเป็นมงคล ชื่อใดเป็นกาลกิณีแก่ชีวิตได้ท่านสามารถตรวจสอบลักษณะชื่อของท่านได้
  Link ที่เกี่ยวข้อง : ตรวจสอบชื่อ
 


หน้าแรก | ความรู้เกี่ยวกับชื่อ | ศาสตร์การตั้งชื่อ | ฤกษ์เสริมชะตาเฉพาะบุคคล(ฤกษ์กำเนิดนาม) | โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
ฐานข้อมูลชื่อ | ติดต่อคำเลิศ

kumled.com ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ปรากฏบนเว็บไซด์ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright (c) 2003 - 2015 kumled.com All rights reserved
ใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 7100303000510