หน้าแรก     แผนที่เว็บไซด์    ติดต่อคำเลิศ  
http://www.kumled.com
add to favorites 
menu
      หน้าแรก
บทความ
      ความรู้เกี่ยวกับชื่อ
      ศาสตร์การตั้งชื่อ
      ฤกษ์กำเนิดนาม
โปรแกรม
      ค้นหานามมงคล
      โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
search by google
 
ค้นหาโดย google
ค้นหาในเว็บคำเลิศ

 

 kumled เมนูย่อย : ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

 

  วิชานามลักษณ์

          ตลอดระยะเวลาที่ผมได้มีโอกาสศึกษาวิชาโหราศาสตร์ ถ่ายทอดศาสตร์ต่างๆ จากครู จากผู้รู้ และจากการค้นคว้าเพิ่มเติม ผมได้ข้อสรุปจากหลายศาสตร์ คัดจุดเด่น เน้นจุดดีของแต่ละศาสตร์มาใช้ในการตั้งชื่อ หาชื่อที่ดีที่สุด ชื่อที่สร้างพลังเสริมให้กับชะตาบุคคลเจ้าของชื่อมากที่สุด สรุปมาเป็นขั้นตอนได้ประการหนึ่ง แต่เดิมยังไม่มีชื่อ จะเรียก ”ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ” อันนี้ก็ยาวไป ผมจึงได้คิดชื่อเพื่อมุ่งหมายให้เรียกง่าย เข้าใจตรงกันว่า “วิชานามลักษณ์”
          วิชานามลักษณ์ หมายถึง วิชาที่ใช้หลักศาสตร์ต่างๆมาใช้ประกอบกันเพื่อหาชื่อที่ดีที่สุด ที่สร้างแรงเสริมชะตาดีที่สุด กล่าวง่ายๆ เป็นวิชาที่ใช้หลักโหราศาสตร์ไทย วางลัดนาเดินดวงตรวจดาว ของบุคคล นำมาดัดแปลงเร่งค่าชะตาชีวิตให้เจริญ บรรเทาแรงดาวเสีย หนุนดาวเด่นของบุคคลนั้นๆ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีดาวเด่นที่ต่างกันออกไป ตรงนี้ต้องอาศัยความรู้ทางโหราศาสตร์มากพอสมควร โดยจะใช้ศาสตร์เลขศาสตร์พลังดาวหาค่าเลขที่สอดคล้องกับตัวเจ้าชะตามากที่สุด ประกอบกับการใช้วิชาตุ๊กตาไขนามตรวจทานหาชื่อที่เหมาะอีกครั้งหนึ่ง แต่สุดท้ายจะต้องคัดชื่อที่ไม่ถูกหลักภูมิทักษาออกไป ชื่อที่ได้จึงบริสุทธิ์เหมาะกับเจ้าชะตาอย่างแท้จริง
          วิชานามลักษณ์ประกอบด้วย
  1. ภูมิทักษา
  2. เลขศาสตร์พลังดาว
  3. ตุ๊กตาไขนาม
  4. โหราศาสตร์
  5. อักษรศาสตร์
  6. ฤกษ์สำหรับเปลี่ยนชื่อ
 

 

  ข้อดีวิชานามลักษณ์

          วิชานามลักษณ์ จะเน้นที่พื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคล ซึ่งพื้นดวงชะตาของแต่ละคนจะไม่ซ้ำกันเลย คน 10 คน จับมานั่งรวมกัน ก็ต่างพื้นชะตากัน 10 อย่าง ดังนั้นศาสตร์นี้จะหาชื่อที่เหมาะกับตัวบุคคลได้อย่างแท้จริง เนื่องจากมีความละเอียดของวิธีการสูงยิ่ง ข้อดีของวิชานามลักษณ์ที่พอสรุปได้มีดังนี้

     1. ขับดาวเด่นมีคุณของเจ้าชะตา ให้ส่งผลดีต่อชีวิตทำให้ชีวิต ประสบความสำเร็จ สามารถเห็นชัดเป็นรูปธรรม

     2. แปรดาวร้ายดาวที่ให้โทษแก่เจ้าชะตา ให้ส่งผลดี หรือบรรเทาผลร้ายลงไป ช่วยลดอุปสรรคในชีวิตให้ลดลง

     3. ได้ชื่อที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ชื่อที่ได้จะเป็นเอกลักษณ์ตามดวงดาวชะตาชีวิตของตัวคุณเอง เพราะนำวันเดือนปีเกิด เวลาเกิดของแต่ละคนมาหาด้วยวิชานามลักษณ์ จึงมีความละเอียดของขั้นตอน ของชื่อสูง

     4. สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตที่มีมา เช่น ทำอาชีพค้าขาย หากดาวพุธดี ให้คุณ สามารถนำมาใช้ในการตั้งชื่อให้สามารถค้าขายได้ง่ายขึ้น การเงินดีขึ้น เป็นต้น

     5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่เจ้าของชื่อไปในทางที่ดี สร้างอปนิสัยที่จะไปสู่ความสำเร็จได้ เช่น แต่เดิมมีนิสัยจับจด ทำอะไรไม่ตั้งใจจริง เมื่อเปลี่ยนชื่อตามหลักนามลักษณ์จะทำให้ชีวิตมีสติ คิดในสิ่งที่ถูกต้อง ระลึกถึงข้อดีข้อเสีย แยกแยะความดีความชั่ว ส่งผลให้การกระทำ ทำสิ่งต่างๆก็จะจริงจัง จะทำให้พบกับความสำเร็จได้ในอนาคต

     6. ส่งผลให้เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และเห็นผลได้ไว  ส่วนจะไวแค่ไหนนั้นต้องแล้วแต่กรรมเก่าที่ท่านมีมาด้วย รวมถึงกรรมใหม่ที่ท่านทำมาประกอบกันด้วย อันนี้รับรองได้ ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ดี ท้วงติงหรือวิจารณ์ผมได้เต็มที่

     7. ได้ฤกษ์ที่เหมาะกับชะตาบุคคลหาฤกษ์ในการผลัดชื่อเป็นรายบุคคล ไม่ใช้ฤกษ์สะดวก ฤกษ์ที่ได้จากวิชานามลักษณ์ เป็นช่วงดาวที่ทำมุมให้คุณแก่เจ้าชะตาในวันเปลี่ยนชื่อ หากเปลี่ยนชื่อวันเวลาดังกล่าว ชื่อที่ได้จะแสดงคุณเต็มที่ เหมือนกับว่าเกิดใหม่เวลาดีนั้นเอง

     8. ได้ชื่อที่ไพเราะถูกหลักอักษรศาสตร์  ไม่ใช่ตั้งมั่วๆ ขึ้นมาลอยๆเท่านั้น
 


หน้าแรก | ความรู้เกี่ยวกับชื่อ | ศาสตร์การตั้งชื่อ | ฤกษ์เสริมชะตาเฉพาะบุคคล(ฤกษ์กำเนิดนาม) | โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
ฐานข้อมูลชื่อ | ติดต่อคำเลิศ

kumled.com ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ปรากฏบนเว็บไซด์ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright (c) 2003 - 2015 kumled.com All rights reserved
ใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 7100303000510