หน้าแรก     แผนที่เว็บไซด์    ติดต่อคำเลิศ  
http://www.kumled.com
add to favorites 
menu
      หน้าแรก
บทความ
      ความรู้เกี่ยวกับชื่อ
      ศาสตร์การตั้งชื่อ
      ฤกษ์กำเนิดนาม
โปรแกรม
      ค้นหานามมงคล
      โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
search by google
 
ค้นหาโดย google
ค้นหาในเว็บคำเลิศ






banner

 

 kumled เมนูย่อย : ศาสตร์การตั้งชื่อ

 

ความหมายของเลขศาสตร์
 

  ความหมายของเลขศาสตร์พลังดาว 1 - 100


ความหมายของเลข 81
     เป็นเลขที่บ่งบอกถึงชีวิต ที่มักกำพร้าขาดหลักประกันของชีวิต พลัดพรากจากบิดา ชีวิตมักมีการโยกย้ายบ่อย ๆ ถ้าเป็นหญิงจะตกพุ่มหม้ายไร้สามีหรือพลัดพรากจากกัน จะเป็นโรคเกี่ยวกับตา แต่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเป็นรุ่งเรืองดี
 
ความหมายของเลข 82
     เป็นเลขกำพร้า ขาดหลักประกันของชีวิต เป็นเลขที่ชีวิตจะหว้าเหว่หงอยเหงาถูกกดดันทางจิตใจ มีผู้คอยเบียดบังคดี ความชอบ ชีวิตมักจะปล่อยตัวลอยละล่องไปตามบุญตามกรรม ไม่ทำใจให้เข้มแข็ง ถ้าเป็นชายก็จะไร้คู่เป็นหม้ายหรือตกพุ่มหม้าย กำพร้ามารดา เป็นคนไม่มีเสน่ห์มักจะมีอารมณ์ลุ่มหลงอะไรได้ง่าย
 
ความหมายของเลข 83
     คู่ดาวบาปเคราะห์ที่รุนแรง น่ากลัว เป็นเลขร้าย บ่งบอกถึงการทะเลาะวิวาท มักมีเหตุแตกหักเสียหายอยู่เสมอระวังอัคคีภัย และภัยจากฝูงชน จากสิ่งสาธารณะ และอุบัติเหตุร้ายแรง เกี่ยวกับการผ่าตัด มักถูกคุกคามจากนักเลงอันธพาล มักจะโอนอ่อนเชื่อใจคนง่าย จึงมักจะประ-พฤติอะไรผิดอยู่เสมอ
 
ความหมายของเลข 84
     เป็นเลขร้าย ชีวิตในวัยรุ่นมักจะประพฤติผิดพลาด และได้รับอันตราย ชีวิตในวัยนี้มักจะได้รับความเดือนร้อนและสูญเสียอย่างใหญ่หลวง มักจะประสบชะตากรรมอย่างรุนแรง บาดเจ็บ อุบัติเหตุจากการกลั่นแกล้งจากบุคคลอื่น ระวังถูกคดีความ ผู้คนเกลียดชัง
 
ความหมายของเลข 85
     รวมกันได้ 13 ผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลเลขนี้ ชีวิตมักจะหลักลอย เพราะมีอุดมคติที่ผิด ๆ เป็นคนชอบหลงผิดได้ง่าย ลืมตัง เอาแต่ใจตนเอง มักเห็นกงจักรเป็นดอกบัว จะพาชีวิตไปสู่หายนะ มักจะกำพร้าและขาดที่พึ่ง หากเป็นพระก็จะเป็นพระทุศีลเพราะอิทธิพลของพระราหู 8 ด้วย
 
ความหมายของเลข 86
     เป็นเลขแรง เป็นเลขที่ทางโลกจะประสบผลสำเร็จ แต่พ่ายแพ้ทางโลกีย์ชีวิตจะลุ่มหลงมัวเมา แต่เรื่องกิเลส อบายมุข เอาแต่ใจตนเองชอบคบชู้ และเสพอบายมุขทั้งปวง บุคคลใต้อิทธิพลนี้ต้องระวังให้มาก ๆ ชีวิตจะประสบกับหายนะได้
 
ความหมายของเลข 87
     ดับเบิ้ลบาปเคราะห์ทั้งเสาร์ราหู เป็นเลขที่มีเสน่ห์ แต่อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ อมทุกข์ มักหลงผิด หูเบาเชื่อใจคนง่าย ชีวิตบั้นปลายมักจะตกต่ำ
 
ความหมายของเลข 88
     ดับเบิ้ลราหู 8 น่ากลัวมาก บุคคลในเลขนี้ ชีวิตจะรุดหน้าไปได้ย่างรวดเร็ว พบกับความสำเร็จอย่างโรจน์โผน แต่ก็ทำให้ลุ่มหลง เอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้งไม่เห็นใจใครมักจะเห็นผิดเป็นชอบได้ง่าย ไม่ยอมฟังคำเตือนของผู้ใดชีวิตต้องระวังอุบัติเหตุ จะมรณกรรมอย่างผิดปกติ
 
ความหมายของเลข 89
      เป็นคนหัวไว มีความคิดเฉลียวฉลาด จดจำสิ่งใดได้ง่ายเข้าสังคมได้ทุกระดับ เป็นที่ชอบพอวงสังคม แต่ค่อนข้างขีดเส้นชีวิตของตนเองไว้มากเกินไปจนบางครั้งทำให้เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ มักจะเลื่อมใสในศาสตร์เร้นลับ และข้อนข้างจะลุ่มหลงเอาง่าย ๆ ด้วยอิทธิพลพระราหู ๘
 
ความหมายของเลข 90
     ภาษายุทธจักรเครื่องรางของขลัง เรียกว่าเป็นคนมี "องค์รักษา" เป็นเลขที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตมักจะพัวพันกับสิ่งศักสิทธิ์และวิญญาณตลอดเวลา มักจะได้รับความคุ้มครองจากวิญญาณ ในชีวิตจะประสบความสำเร็จพอสมควร
 
ความหมายของเลข 91
     เป็นเลขบ่งบอกถึงความทะเยอทะยาน ใฝ่หาความก้าวหน้าในชีวิต เป็นคนชอบแสวงหาความแปลกใหม่อยู่เสมอสนใจทางหารค้นคว้า และเลื่อมใสในศาสตร์เร้นลับเป็นคนชอบเก็บตัว มักปลีกตัวเองไปอยู่สันโดษ ชีวิตอมทุกข์ และมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
 
ความหมายของเลข 92
     ชีวิตชอบการเดินทางท่องเที่ยว ชอบสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ สนใจในศาสตร์แปลก ๆ สนใจประวัติศาสตร์ ชอบของโบราณ ชอบศึกษาในขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณอย่างจริงจัง ชอบบทกวีนิพนธ์ และเป็นคนมักจะใจอ่อน
 
ความหมายของเลข 93
     บอกแล้วว่าดาวอังคาร (3) อยู่ไหน แรงที่นั่น เป็นเลขเข้มแข็ง บ่งบอกถึงความแข็งกร้าว แตกหัก ชีวิตมักจะประสบผลสำเร็จอยู่เสมอทำอะไรมักจะเอาแต่ใจตนเอง มักเป็นโรคแปลก ๆ ระวังการผ่าตัด เป็นคนมุทะลุชอบทะลุกลางปล้องลุ่มหลงมัวเมาตัวเอง
 
ความหมายของเลข 94
     รวมกันได้ 13 เป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อม ความอับโชค ความขัดข้องทั้งปวง แม้ชีวิตก้าวหน้าไปด้วยดีแต่มักจะมีอุปสรรคตามมาเป็นเงาตามตัว ชีวิตมักจะมีมุมหักเหอยู่เสมอ สนใจทั้งจิตและศาสตร์เร้นลับ
 
ความหมายของเลข 95
     เป็นเลขดีบ่งบอกถึงความสำเร็จ มีญาณพิเศษในตัวเอง เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ สนใจในศาสตร์และวิญญาณ เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี สนใจในพิธีการต่าง ๆ มักได้รับการยกย่องจากปวงชน เลข 95 เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนยันต์คุ้มครองตัวผู้อยู่ภายใต้อิทธิพลเลขนี้
 
ความหมายของเลข 96
     เป็นเลขที่ไม่มีพลังในตัวเอง ชีวิตสุก ๆ ดิบ ๆครึ่ง ๆ กลาง ๆ บ่งบอกถึงความขัดแย้ง เข้ากันไม่ได้เป็นคนใจอ่อน มักถูกชักจูงให้หลงผิดได้ง่าย เป็นคนลักษณะถ้าคบคนดีก็ดีไป แต่ถ้าคบคนชั่วก็จะชั่วตามไปด้วย พวกมากลากไป
 
ความหมายของเลข 97
     เป็นเลขแห่งความสำเร็จอีกเลขหนึ่ง ชีวิตจะก้าวหน้ารุ่งโรจน์ดี มีสมัครพรรคพวกเพื่อนฝูงมาก มักเข้มแข็งในหน้าที่การงาน มีสมรรถภาพดีเยี่ยม เป็นหัวหน้าที่ลูกน้องยำเกรง แต่ในชีวิตต้องระวังอุบัติเหตุ อาจถูกทำร้ายจากกรรมเก่า ต้องหมั่นทำบุญ
 
ความหมายของเลข 98
     เป็นเลขที่ให้คุณอีกเลขหนึ่ง ในทางโลดโผนจะประสบผลสำเร็จดี มีพวกพ้องมาก ชอบทำอะไรแปลก ๆ แหวกแนวเข้ากับใครได้ง่าย มักจะสนใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนลุ่มหลง ทำให้หลงผิดกลายเป็นหลอกลวงผู้อื่นไป ต้องระวังอย่าคบคนพาล ถ้าหากพัวพันจะถอนตัวจากสิ่งเลวร้ายได้ยาก
 
ความหมายของเลข 99
     ดับเบิ้ล 9 มีพลังเร้นลับอยู่ด้วย คนเลขนี้สามารถสัมผัสกับสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ มีลางสังหรณ์หรือญาณพิเศษดีเยี่ยม ใบ้หวยแม่น ฝันแม่น สนใจในศาสนา ปรัชญา เรื่องลึกลับทั่วไป อำนาจจิตเข้มแข็ง ออกจะขลัง ๆ อยู่ มักพัวพันกับอดีต
 
ความหมายของเลข 100
     ถือเป็นเลข แห่งความสมบูรณ์ อำนวยความสำเร็จแห่งชีวิตอย่างเต็มที่ ดับเบิ้ลศูนย์ (00) นั้น บ่งบอกถึงความกว้างไกล ทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเลขที่ให้คุณสมบูรณ์
 

  Link ที่เกี่ยวข้อง : ตรวจสอบชื่อ | เลขศาสตร์พลังดาว
 

ความหมายของเลขศาสตร์


หน้าแรก | ความรู้เกี่ยวกับชื่อ | ศาสตร์การตั้งชื่อ | ฤกษ์เสริมชะตาเฉพาะบุคคล(ฤกษ์กำเนิดนาม) | โปรแกรมตรวจสอบชื่อ
ฐานข้อมูลชื่อ | ติดต่อคำเลิศ

kumled.com ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ปรากฏบนเว็บไซด์ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright (c) 2003 - 2015 kumled.com All rights reserved
ใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 7100303000510